Najczystsza woda dla Ciebie i Twojej rodziny

Witamy na naszej stronie

Spółka MPWiK w Skarżysku-Kamiennej utworzona została uchwałą Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej i rozpoczęła działalność od dnia 1 kwietnia 1992 roku. W 2007 roku do Spółki jako udziałowiec przystąpiła Gmina Skarżysko Kościelne.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne oraz częściowo na terenie Gminy Bliżyn i Wąchock.


Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.324.000 zł

  • Miasto Skarżysko-Kamienna posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,8% kapitału zakładowego
  • Gmina Skarżysko Kościelne posiada 13.300 udziałów, co stanowi 10,2% kapitału zakładowego.

Udziały pokryte są wkładem pieniężnym i niepieniężnym.


MPWiK realizuje projekt „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. »
biuletyn informacji publicznej
© 2015 MPWiK
strony internetowe: Aptus.pl